نمایش یک نتیجه

دریچه منهول

تماس بگیرید
دریچه منهول دریچه منهول پوششی است که بر روی منهول ها یا چاه های فاضلابی یا مخابراتی استفاده می شود.