شير خودکار 2 اینچ

74,000 تومان
شير خودکار 2 اینچ شیر خودکار یکی از تجهیزات سیستم آبیاری بارانی است که سبب سرعت در روند ابپاشی محل