نمایش 1–24 از 35 نتیجه

سه راهی فلنجدار 100*100

552,000 تومان
سه راهی فلنجدار 100*100

سه راهی فلنجدار 100*125

744,000 تومان
سه راهی فلنجدار 100*125

سه راهی فلنجدار 100*150

848,000 تومان
سه راهی فلنجدار 100*150

سه راهی فلنجدار 100*200

1,072,000 تومان
سه راهی فلنجدار 100*200

سه راهی فلنجدار 125*125

744,000 تومان
سه راهی فلنجدار 125*125

سه راهی فلنجدار 125*150

912,000 تومان
سه راهی فلنجدار 125*150

سه راهی فلنجدار 125*200

1,168,000 تومان
سه راهی فلنجدار 125*200

سه راهی فلنجدار 150*150

912,000 تومان
سه راهی فلنجدار 150*150

سه راهی فلنجدار 50*125

704,000 تومان
سه راهی فلنجدار 50*125

سه راهی فلنجدار 50*150

784,000 تومان
سه راهی فلنجدار 50*150

سه راهی فلنجدار 50*200

1,008,000 تومان
سه راهی فلنجدار 50*200

سه راهی فلنجدار 65*100

528,000 تومان
سه راهی فلنجدار 65*100

سه راهی فلنجدار 65*125

704,000 تومان
سه راهی فلنجدار 65*125

سه راهی فلنجدار 65*150

784,000 تومان
سه راهی فلنجدار 65*150

سه راهی فلنجدار 65*200

1,008,000 تومان
سه راهی فلنجدار 65*200

سه راهی فلنجدار 65*65

452,000 تومان
سه راهی فلنجدار 65*65

سه راهی فلنجدار 65*80

472,000 تومان
سه راهی فلنجدار 65*80

سه راهی فلنجدار 80*100

528,000 تومان
سه راهی فلنجدار 80*100

سه راهی فلنجدار 80*150

784,000 تومان
سه راهی فلنجدار 80*150

سه راهی فلنجدار 80*200

1,008,000 تومان
سه راهی فلنجدار 80*200

سه راهی فلنجدار 80*80

472,000 تومان
سه راهی فلنجدار اتصال سه راهی فلنجدار از ملزومات صنعت لوله ، اتصالات و تاسیسات کاربرد گسترده ای دارد انواع

سه راهی فلنجدار سایز 100*250

1,680,000 تومان
سه راهی فلنجدار سایز 100*250

سه راهی فلنجدار سایز 100*300

2,040,000 تومان
سه راهی فلنجدار سایز 100*300

سه راهی فلنجدار سایز 125*250

1,944,000 تومان
سه راهی فلنجدار سایز 125*250