نمایش یک نتیجه

رایزر پلیمری زرد
1
1/2
1/2 1
1/2 2
1/4 1
+3
2
3
3/4

رایزر پلیمری زرد

21,500 تومان
برای نصب آبپاش در ارتفاع مناسب به رایزر نیاز داریم. رایزر پلیمری یک لوله با طول های 30 تا 100