نمایش دادن همه 11 نتیجه

فلنج ساکت پلی اتیلن با گلند سایز 110

520,000 تومان
فلنج ساکت پلی اتیلن با گلند سایز 110

فلنج ساکت پلی اتیلن با گلند سایز 60

432,000 تومان
فلنج ساکت پلی اتیلن با گلند سایز 60

فلنج ساکت پلی اتیلن با گلند سایز 90

448,000 تومان
فلنج ساکت پلی اتیلن با گلند سایز 90

فلنچ 110-10 بار جوشی فشار قوی

32,640 تومان
فلنچ 110-10 بار جوشی فشار قوی

فلنچ 225-10 بار جوشی فشار قوی

126,880 تومان
فلنچ 225-10 بار جوشی فشار قوی

فلنچ 225-6 بار جوشی فشار قوی

82,960 تومان
فلنچ 225-6 بار جوشی فشار قوی

فلنچ 280-10 بار جوشی فشار قوی

239,120 تومان
فلنچ 280-10 بار جوشی فشار قوی

فلنچ 280-6 بار جوشی فشار قوی

200,880 تومان
فلنچ 280-6 بار جوشی فشار قوی

فلنچ 355-10 بار جوشی فشار قوی

418,080 تومان
فلنچ 355-10 بار جوشی فشار قوی

فلنچ 400-6 بار جوشی فشار قوی

619,280 تومان
فلنچ 400-6 بار جوشی فشار قوی

فلنچ 63 – 6 بار جوشی فشار قوی

8,720 تومان
فلنچ 63 – 6 بار جوشی فشار قوی