نمایش یک نتیجه

رابط تبدیل پلی اتیلن

19,900 تومان
رابط تبدیل پلی اتیلن اتصال نا مساوی برای کاهش و یا افزایش لوله پلی اتیلن مورد استفاده قرار می گیرد