نمایش 1–24 از 32 نتیجه

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 100*125

252,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 100*125

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 100*150

280,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 100*150

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 100*200

384,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 100*200

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 100*250

544,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 100*250

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 100*300

680,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 100*300

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 125*150

304,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 125*150

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 125*200

400,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 125*200

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 125*250

552,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 125*250

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 125*300

760,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 125*300

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 150*200

400,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 150*200

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 150*250

560,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 150*250

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 150*300

760,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 150*300

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 200*250

680,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 200*250

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 200*300

768,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 200*300

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 250*300

864,000 تومان
تبدیل چدنی فلنج دار مواد اولیه تبدیل چدنی فلنج دار چدن خاکستری و یا چدن داکتیل نشکن به روش ریخته

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 50*100

204,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 50*100

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 50*125

248,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 50*125

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 50*150

280,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 50*150

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 50*200

384,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 50*200

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 65*100

204,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 65*100

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 65*125

248,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 65*125

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 65*150

280,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 65*150

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 65*200

384,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 65*200

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 65*50

198,400 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 65*50