در حال نمایش یک نتیجه

سه راهی فلنجدار

سه راهی فلنجدار اتصال سه راهی فلنجدار از ملزومات صنعت لوله ، اتصالات و تاسیسات کاربرد گسترده ای دارد انواع