نمایش 1–50 از 449 نتیجه

پمپ آب مارکیوس

قیمت اصلی 1,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,480,000 تومان است.

پمپ آب شیمجه SHIMGE نیم اسب محیطی

قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,950,000 تومان است.

آبفشان 1/2 اینچ

قیمت اصلی 6,500 تومان بود.قیمت فعلی 6,200 تومان است.
100
125
300
350
400
+6
50
80
150
200
250
65

اتصال قابل پیاده چدنی دیسمتینگ

1,870,000 تومان
1-1/2*50
1-1/2*63
1-1/4*40
1-1/4*63
1*25
+17
1*32
1/2*20
1/2*25
1/2*32
2-1/2*75
2-1/2*90
2*50
2*63
2*75
2*90
3*110
3*90
3/4*25
3/4*32
4*110
4*125
5*125

اتصال ماده

11,600 تومان
1-1/2*50
1-1/4*40
1*25
1*32
1/2*20
+11
1/2*25
2-1/2*75
2*50
2*63
2*75
2*90
3*110
3/4*25
4*110
4*125
5*125

اتصال نر پلی‌ اتیلن

10,600 تومان

بست ابتدائی 5/8

قیمت اصلی 920 تومان بود.قیمت فعلی 870 تومان است.

بست ابتدائی 6

قیمت اصلی 680 تومان بود.قیمت فعلی 520 تومان است.

بست ابتدائی تیپ(فشاری)

قیمت اصلی 1,800 تومان بود.قیمت فعلی 1,200 تومان است.
1
1/2
1/2 1
1/2 2
1/4 1
+7
2
3
3/4
4
5
6
8

بست پایه دار

5,100 تومان 4,590 تومان
1
1/2
1/2 1
1/2 2
1/4 1
+6
2
3
3/4
4
5
6

بست رگلاژی

11,900 تومان 10,710 تومان
1
1/2
1/2 1
1/4 1
2
+1
3/4

بست گازی

1,150 تومان 1,030 تومان

بست لوله 16 کیلیپسی

قیمت اصلی 1,600 تومان بود.قیمت فعلی 1,350 تومان است.

پمپ آب مارکیوس

قیمت اصلی 1,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,480,000 تومان است.

پمپ آب شیمجه SHIMGE نیم اسب محیطی

قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,950,000 تومان است.

آبفشان 1/2 اینچ

قیمت اصلی 6,500 تومان بود.قیمت فعلی 6,200 تومان است.
100
125
300
350
400
+6
50
80
150
200
250
65

اتصال قابل پیاده چدنی دیسمتینگ

1,870,000 تومان
1-1/2*50
1-1/2*63
1-1/4*40
1-1/4*63
1*25
+17
1*32
1/2*20
1/2*25
1/2*32
2-1/2*75
2-1/2*90
2*50
2*63
2*75
2*90
3*110
3*90
3/4*25
3/4*32
4*110
4*125
5*125

اتصال ماده

11,600 تومان
1-1/2*50
1-1/4*40
1*25
1*32
1/2*20
+11
1/2*25
2-1/2*75
2*50
2*63
2*75
2*90
3*110
3/4*25
4*110
4*125
5*125

اتصال نر پلی‌ اتیلن

10,600 تومان

بست ابتدائی 5/8

قیمت اصلی 920 تومان بود.قیمت فعلی 870 تومان است.

بست ابتدائی 6

قیمت اصلی 680 تومان بود.قیمت فعلی 520 تومان است.

بست ابتدائی تیپ(فشاری)

قیمت اصلی 1,800 تومان بود.قیمت فعلی 1,200 تومان است.
1
1/2
1/2 1
1/2 2
1/4 1
+7
2
3
3/4
4
5
6
8

بست پایه دار

5,100 تومان 4,590 تومان
1
1/2
1/2 1
1/2 2
1/4 1
+6
2
3
3/4
4
5
6

بست رگلاژی

11,900 تومان 10,710 تومان
1
1/2
1/2 1
1/4 1
2
+1
3/4

بست گازی

1,150 تومان 1,030 تومان

بست لوله 16 کیلیپسی

قیمت اصلی 1,600 تومان بود.قیمت فعلی 1,350 تومان است.
110
125
20
25
32
+5
40
50
63
75
90

بوشن لوله سفید

2,960 تومان
1*32
1/2*20
1/2*25
2*63
3*90
+6
3/4*25
4*110
1/2 1*50
1/2 2*75
1/4 1*40
3/4*20

بوشن یكسر فلزى سفید

35,440 تومان