نمایش 1–24 از 862 نتیجه

آبپاش آلومینیومی

732,000 تومان787,000 تومان
آبپاش مهم ترین بخش سیستم آبیاری بارانی میباشد . بدیهی است که هر چقدر میزان یکنواختی پاشش بالاتر باشد ، سیستم آبیاری قطره ای بهتر و بیشتر جواب میدهد. برای تهیه این محصول ابتدا نوع تنظیمی یا تمام دور آن را مشخص کنید.

آبپاش برنجی

498,000 تومان532,000 تومان
آبپاش مهم ترین بخش سیستم آبیاری بارانی میباشد . بدیهی است که هر چقدر میزان یکنواختی پاشش بالاتر باشد ، سیستم آبیاری قطره ای بهتر و بیشتر جواب میدهد. برای تهیه این محصول ابتدا نوع تنظیمی یا تمام دور آن را انتخاب کنید و سپس تعداد نازل ها را مشخص نمایید.

آبپاش پلیمری

69,000 تومان120,000 تومان
آبپاش پلیمری یک بخش از سیستم آبیاری بارانی میباشد . بدیهی است که هر چقدر میزان یکنواختی پاشش بالاتر باشد ، سیستم آبیاری قطره ای بهتر و بیشتر جواب میدهد.   برای تهیه این محصول ابتدا سایز و سپس نوع تنظیمی یا تمام دور آن را انتخاب کنید.

اتصال فلنچدار 63*2 اینچ پلی‌اتیلن

191,440 تومان
اتصال فلنچدار 63*2 اینچ پلی‌اتیلن

اتصال فلنچدار 75*2-1/2 اینچ پلی‌اتیلن

251,040 تومان
اتصال فلنچدار 75*2-1/2 اینچ پلی‌اتیلن

اتصال فلنچدار 90*3 اینچ پلی‌اتیلن

299,920 تومان
اتصال فلنچدار 90*3 اینچ پلی‌اتیلن

اتصال فلنچدار 90*4 اینچ پلی‌اتیلن

191,440 تومان636,880 تومان
اتصال فلنچدار 90*4 اینچ پلی‌اتیلن

اتصال قابل پیاده چدنی دیسمتینگ

تماس بگیرید
اتصال قابل پیاده شدن اتصال قابل پیاده شدن در زمان نصب شیر آلات و اتصالات فلنجدار مورد استفاده قرار میگیرند.

اتصال قابل پیاده سایز 100

1,200,000 تومان1,400,000 تومان
اتصال قابل پیاده سایز 100

اتصال قابل پیاده سایز 125

1,480,000 تومان1,680,000 تومان
اتصال قابل پیاده سایز 125

اتصال قابل پیاده سایز 150

1,776,000 تومان2,064,000 تومان
اتصال قابل پیاده سایز 150

اتصال قابل پیاده سایز 200

2,360,000 تومان2,960,000 تومان
اتصال قابل پیاده سایز 200

اتصال قابل پیاده سایز 250

2,625,000 تومان2,750,000 تومان
اتصال قابل پیاده سایز 250

اتصال قابل پیاده سایز 300

3,600,000 تومان4,800,000 تومان
اتصال قابل پیاده سایز 300

اتصال قابل پیاده سایز 350

5,040,000 تومان6,160,000 تومان
اتصال قابل پیاده سایز 350

اتصال قابل پیاده سایز 400

5,880,000 تومان6,240,000 تومان
اتصال قابل پیاده سایز 400

اتصال قابل پیاده سایز 50

904,000 تومان1,064,000 تومان
اتصال قابل پیاده سایز 50

اتصال قابل پیاده سایز 500

8,000,000 تومان10,400,000 تومان
اتصال قابل پیاده سایز 500

اتصال قابل پیاده سایز 65

904,000 تومان1,064,000 تومان
اتصال قابل پیاده سایز 65

اتصال قابل پیاده سایز 80

992,000 تومان1,200,000 تومان
اتصال قابل پیاده سایز 80

اتصال ماده 125*4اینچ

323,360 تومان
اتصال ماده 125*4اینچ

آبپاش آلومینیومی

732,000 تومان787,000 تومان
آبپاش مهم ترین بخش سیستم آبیاری بارانی میباشد . بدیهی است که هر چقدر میزان یکنواختی پاشش بالاتر باشد ، سیستم آبیاری قطره ای بهتر و بیشتر جواب میدهد. برای تهیه این محصول ابتدا نوع تنظیمی یا تمام دور آن را مشخص کنید.

آبپاش برنجی

498,000 تومان532,000 تومان
آبپاش مهم ترین بخش سیستم آبیاری بارانی میباشد . بدیهی است که هر چقدر میزان یکنواختی پاشش بالاتر باشد ، سیستم آبیاری قطره ای بهتر و بیشتر جواب میدهد. برای تهیه این محصول ابتدا نوع تنظیمی یا تمام دور آن را انتخاب کنید و سپس تعداد نازل ها را مشخص نمایید.

آبپاش پلیمری

69,000 تومان120,000 تومان
آبپاش پلیمری یک بخش از سیستم آبیاری بارانی میباشد . بدیهی است که هر چقدر میزان یکنواختی پاشش بالاتر باشد ، سیستم آبیاری قطره ای بهتر و بیشتر جواب میدهد.   برای تهیه این محصول ابتدا سایز و سپس نوع تنظیمی یا تمام دور آن را انتخاب کنید.

اتصال فلنچدار 63*2 اینچ پلی‌اتیلن

191,440 تومان
اتصال فلنچدار 63*2 اینچ پلی‌اتیلن

اتصال فلنچدار 75*2-1/2 اینچ پلی‌اتیلن

251,040 تومان
اتصال فلنچدار 75*2-1/2 اینچ پلی‌اتیلن

اتصال فلنچدار 90*3 اینچ پلی‌اتیلن

299,920 تومان
اتصال فلنچدار 90*3 اینچ پلی‌اتیلن

اتصال فلنچدار 90*4 اینچ پلی‌اتیلن

191,440 تومان636,880 تومان
اتصال فلنچدار 90*4 اینچ پلی‌اتیلن

اتصال قابل پیاده چدنی دیسمتینگ

تماس بگیرید
اتصال قابل پیاده شدن اتصال قابل پیاده شدن در زمان نصب شیر آلات و اتصالات فلنجدار مورد استفاده قرار میگیرند.

اتصال قابل پیاده سایز 100

1,200,000 تومان1,400,000 تومان
اتصال قابل پیاده سایز 100

اتصال قابل پیاده سایز 125

1,480,000 تومان1,680,000 تومان
اتصال قابل پیاده سایز 125

اتصال قابل پیاده سایز 150

1,776,000 تومان2,064,000 تومان
اتصال قابل پیاده سایز 150

اتصال قابل پیاده سایز 200

2,360,000 تومان2,960,000 تومان
اتصال قابل پیاده سایز 200

اتصال قابل پیاده سایز 250

2,625,000 تومان2,750,000 تومان
اتصال قابل پیاده سایز 250

اتصال قابل پیاده سایز 300

3,600,000 تومان4,800,000 تومان
اتصال قابل پیاده سایز 300

اتصال قابل پیاده سایز 350

5,040,000 تومان6,160,000 تومان
اتصال قابل پیاده سایز 350

اتصال قابل پیاده سایز 400

5,880,000 تومان6,240,000 تومان
اتصال قابل پیاده سایز 400

اتصال قابل پیاده سایز 50

904,000 تومان1,064,000 تومان
اتصال قابل پیاده سایز 50

اتصال قابل پیاده سایز 500

8,000,000 تومان10,400,000 تومان
اتصال قابل پیاده سایز 500

اتصال قابل پیاده سایز 65

904,000 تومان1,064,000 تومان
اتصال قابل پیاده سایز 65

اتصال قابل پیاده سایز 80

992,000 تومان1,200,000 تومان
اتصال قابل پیاده سایز 80

اتصال ماده 125*4اینچ

323,360 تومان
اتصال ماده 125*4اینچ
-20%
1-1/2*50
1-1/2*63
1-1/4*40
1-1/4*63
1*25
+16
1*32
1/2*20
1/2*25
1/2*32
2-1/2*75
2-1/2*90
2*50
2*63
2*75
2*90
3*110
3*90
3/4*25
3/4*32
4*110
4*125

اتصال ماده 125*5اینچ

9,900 تومان404,200 تومان
اتصال ماده 125*5اینچ

اتصال ماده 50*1-1/2 اینچ

39,120 تومان
اتصال ماده 50*1-1/2 اینچ

اتصال ماده 50*1-2اینچ

39,120 تومان
اتصال ماده 50*1-2اینچ

اتصال ماده 63*1-1/4اینچ

55,040 تومان
اتصال ماده 63*1-1/4اینچ

اتصال ماده 75*2-1/2اینچ

95,680 تومان
اتصال ماده 75*2-1/2اینچ

اتصال‌نر40*1-1/4 اینچ پلی‌اتیلن

25,520 تومان
اتصال‌نر40*1-1/4 اینچ پلی‌اتیلن

اتصال‌نر90*2 اینچ پلی‌اتیلن

138,160 تومان
اتصال‌نر90*2 اینچ پلی‌اتیلن
-20%
1-1/2*50
1-1/4*40
1*25
1*32
1/2*20
+11
1/2*25
2-1/2*75
2*50
2*63
2*75
2*90
3*110
3/4*25
4*110
4*125
5*125

اتصال‌نر90*3 اینچ پلی‌اتیلن

7,280 تومان352,560 تومان
اتصال‌نر90*3 اینچ پلی‌اتیلن

اسپیکات بلند سایز 100

440,000 تومان
اسپیکات بلند سایز 100

اسپیکات بلند سایز 150

728,000 تومان
اسپیکات بلند سایز 150

اسپیکات بلند سایز 200

944,000 تومان
اسپیکات بلند سایز 200

اسپیکات بلند سایز 250

1,280,000 تومان
اسپیکات بلند سایز 250

اسپیکات بلند سایز 300

1,600,000 تومان
اسپیکات بلند سایز 300

اسپیکات بلند سایز 80

400,000 تومان
اسپیکات بلند سایز 80
-20%
اسپیکات کوتاه
100
150
200
250
300
+1
80

اسپیکات کوتاه

212,000 تومان1,336,000 تومان
فلنج اسپیکات برای اتصال بین انواع اتصالات و شیرآلات فلنج دار به لوله های مانشن دار و سرساکت لوله های GRP و UPVC به کار می رود.
-10%
بست دنباله دار
1
1/2
1/2 1
1/2 2
1/4 1
+6
2
3
3/4
4
5
6

بست T | بست دنباله دار

7,830 تومان43,920 تومان
بست تی دنباله دار که به شکل حرف ' T '  است و به آن بست دنباله جوشی و بست تی نیز گفته می‌شود . این محصول از جنس آهن است و با پوشش الکتروستاتیک مشکی و بدون روکش تولید میشود .بست تی یا دنباله دار جهت اتصال لوله با فاصله از سقف و به صورت آویز استفاده می شود. این محصول از سه بخش اصلی ساخته شده است. حلقه اصلی و رویه بست که به شکل ' U ' بوده و از جنس فولاد است. زیره بست محصول که جنس آن پلاستیکی است . پایه یا تسمه که جنس آن از فولاد بوده و ملحق به زیره جهت اتصال به سقف میباشد . این نوع بست یکی از ساده ترین و پرکاربردترین نوع بست ها به شمار می‌رود. شما میتوانید انواع این بست را از وبسایت اتصال آنلاین تهیه کنید همچنین میتوانید برای مشاهده و تهیه انواع بست های گازی اینجا کلیک کنید.

بست ابتدائی تیپ(فشاری) اتصالات قطره ای

1,200 تومان
بست ابتدائی تیپ(فشاری) اتصالات قطره ای

بست انتهایی 16 (عینکی)

2,800 تومان
بست انتهایی لوله 16 قطره ای همانطور که از اسم کالا مشخص است برای انتهای خط لوله 16 و کور
-15%
بست پایه دار
1
1/2
1/2 1
1/2 2
1/4 1
+7
2
3
3/4
4
5
6
8

بست پایه دار

4,590 تومان46,170 تومان
بست پایه دار از جنس آهن بوده که در لوله کشی فاضلاب، لوله کشی پوش فیت، لوله کشی گاز توکار و لوله کشی آتش نشانی استفاده میشود. با استفاده از بست پایه دار، بسته به سایز لوله، لوله در فاصله ی حدود ۲ الی ۳ سانتی متری دیوار قرار می گیرد. این محصول از جنس آهنی بوده و با پوشش الکتروستاتیک مشکی و بدون روکش تولید میشود. انواع بست دوپایه از سایز ۱/۲ الی ۸ اینچ تولید می گردد که شما میتوانید انواع آن را از وبسایت اتصال آنلاین تهیه کنید. همچنین میتوانید برای مشاهده و تهیه انواع بست های گازی اینجا کلیک کنید.
-10%
رگلاژی
1
1/2
1/2 1
1/2 2
1/4 1
+6
2
3
3/4
4
5
6

بست رگلاژی

10,710 تومان59,040 تومان
بست رگلاژی نوع تکامل یافته بست تی است . این بست برای استفاده در زیر سقف ها طراحی شده است .این بست جهت اتصال لوله با فاصله از سقف و به صورت آویز استفاده می شود. بست رگلاژی موجود در فروشگاه اتصال آنلاین تمامی استاندارد های لازم را پاس کرده و مورد تایید اداره گاز کل کشور است. این محصول با نام های بست آویز رگلاژی، بست آویز ریگلاژی، بست دنباله دار رگلاژی و بست آویز سقفی نیز شناخته شده است. بست دنباله دار رگلاژی، همانند بست تی جزء انواع بست سقفی می باشد و دارای دنبال های مفتولی شکل با میله تمام رزوه میباشد. این محصول از سایز 1/2 تا 6 اینچ در وبسایت اتصال آنلاین قابل تهیه میباشد.

بست روی لوله 16 (کیلیپس)

1,080 تومان
بست روی لوله 16 (کیلیپس)
-14%
بست زرد
1
1/2
1/2 1
1/4 1
2
+1
3/4

بست زرد گازی

1,030 تومان2,800 تومان
بست زرد گازی یکی از پر کاربرد ترین اتصالات گازی به حساب می آید. از این بست می توان برای لوله کشی های صنعتی و لوله کشی های خانگی بهره برد. این بست از قدیمی ترین انواع بست لوله در ایران می باشد و تمامی استاندارد های مورد نیاز را پاس کرده و مورد تایید اداره گاز است . شما میتوانید انواع سایز های این محصول را از وبسایت اتصال آنلاین تهیه کنید .  
بست گالوانیزه دو پیچ
1
1/2
1/2 1
1/2 2
1/4 1
+4
2
3
3/4
4

بست گالوانیزه

1,150 تومان8,100 تومان
بست گالوانیزه یا بست سیاه سنگین گازی یکی از پر کاربرد ترین اتصالات گازی به حساب می آید. این بست از قدیمی ترین انواع بست لوله در ایران می باشد و تمامی استاندارد های مورد نیاز را پاس کرده و مورد تایید اداره گاز است . همچنین این بست دارای دو نوع تک پیچ و دو پیچ میباشد. به دلیل دارا بودن مقاومت و استحکام بالا و داشتن دوام و طول عمر مناسب بست سیاه سنگین یا بست گالوانیزه در رده ی پر مصرف ترین بست های گازی قرار دارد. برای مشاهده انواع بست های گازی میتوانید اینجا کلیک کنید.    

بست و قلاب رایزر

50,000 تومان70,000 تومان
از بست و قلاب رایزر جهت ثابت نگهداشتن رایزر و سهولت در جدا کردن آن از شیر خودکار استفاده میشود تا در قسمت های بعدی زمین مورد استفاده قرار بگیرد . برای انتخاب محصول ابتدا سایز و سپس نوع بست و قلاب را انتخاب نمایید.
بوشن جوشی سفید
1
1/2
1/2 1
1/2 2
1/4 1
+4
2
3
3/4
4

بوشن جوشی سفید گالوانیزه

4,730 تومان92,400 تومان
بوشن یک قطعه کاربردی در تاسیسات لوله کشی است که به منظور متصل کردن دو سر لوله هم سایز مورد استفاده قرار می گیرد.عمدتا بوشن ها از دو طرف دارای رزوه هستند با این تفاوت که یک رزوه به صورت نرینگی یا خارجی و سر دیگر دارای رزوه مادگی یا داخلی است. این محصول در دسته اتصالات گالوانیزه به شمار می آید. این محصول از سایز های 1/2 تا 4 اینچ در وبسایت اتصال آنلاین قابل تهیه میباشد.
بوشن جوشی سیاه
1
1/2
1/2 1
1/2 2
1/4 1
+4
2
3
3/4
4

بوشن جوشی سیاه گالوانیزه

4,730 تومان91,300 تومان
بوشن جوشی سیاه گالوانیزه قطعه ای فلزی می باشد که داخل آن سرتاسر رزوه ای می باشد و لبه های ابتدایی و انتهایی آن پخ خورده است که برای جوشکاری به این شکل طراحی شده است. بوشن درزدار جوشی، در سایز های 1/2 اینچ الی 4 اینچ موجود می باشد. شما میتوانید انواع سایز های این محصول را از وبسایت اتصال آنلاین تهیه کنید.همچنین میتوانید برای تهیه سایر اتصالات، به صفحه اتصالات گالوانیزه مراجعه نمایید.
-9%
بوشن گالوانیزه
1
1/2
1/2 1
1/2 2
1/4 1
+4
2
3
3/4
4

بوشن گالوانیزه

5,100 تومان102,700 تومان
وشن گالوانیزه یک قطعه استوانه ای از اتصالات گالوانیزه می باشد که دوسر آن از داخل به صورت ماده گی رزوه شده است، و برای اتصال دو لوله گالوانیزه به یکدیگر به کار برده می شود. این محصول، در سایز های 1.2 اینچ الی 4 اینچ موجود می باشد که میتوانید انواع آن را از وبسایت اتصال آنلاین تهیه کنید.

پانچر لوله 16

31,800 تومان
از پانچر برای ایجاد سوراخ روی لوله استفاده میشود تا دریپر روی لوله نصب گردد. همچنین به علت چند منظوره بودن این محصول میتوانید برای خارج کردن دریپر از خط لوله از این پانچر استفاده کنید.  

پل گالوانیزه

11,000 تومان
پل گالوانیزه ، از دیگر قطعات قابل استفاده در صنعت لوله کشی محسوب می شود. پل دنده ای یک اتصال کمتر شناخته شده است که به دلیل ظاهرش به این نام شناخته می شود. این قطعه برای مواردی کاربرد دارد که برای رد کردن لوله نیاز به یک انحنا وجود داشته باشد. در اصل به عنوان رابطی عمل می کند که لوله را از یک فضای ناصاف و دارای برجستگی عبور می دهد. این محصول در سایز های 1/2 ، 3/4 و 1 اینچ در وبسایت اتصال آنلاین آماده تهیه میباشد.

پلمپ مهره ماسوره

4,500 تومان
پلمپ مهره ماسوره ساخته و تهیه شده از پلی کربنات سخت و درجه یک و دارای افزودنی مقاوم در برابر فرا بنفش و اشعه uv میباشد.

تبدیل جوشی درز دار

3,591 تومان58,680 تومان
تبدیل جوشی درزدار که به تبدیل سیاه درز دار نیز شناخته میشود در واقع قطعه ای به شکل مخروط ناقص است که دو سر آن، سایز متفاوت دارد و از موارد اتصال دهنده در امر لوله کشی روکار می باشد. معمولا اتصالات جوشی را به صورت لب به لب در کنار لوله هم سایز خود قرار می گیرد و دور آن با دقت بالا جوشکاری می شود طوری که آب بندی شده و هیچ گونه درزی وجود نداشته باشد. طرف دیگر آن نیز به همین ترتیب به لوله بعدی جوش داده می شود و تغییر جهت لوله مورد نظر انجام شده و بعد از اتمام کار کلیه جوشها تست می شود. تبدیل جوشی درزدار برای تغییر در سایز لوله کشی و همچنین اتصال دو لوله با سایز متفاوت از تبدیل جوشی درزدار استفاده می شود.

تبدیل جوشی مانیسمان

6,480 تومان109,800 تومان
تبدیل مانیسمان در واقع قطعه ای به شکل مخروط ناقص است که دو سر آن، سایز متفاوت دارد که از موارد اتصال دهنده در امر لوله کشی توکار یا لوله کشی آتش نشانی می باشد. تبدیل جوشی مانیسمان به نام های تبدیل جوشی بدون درز، تبدیل گازی مانیسمان، تبدیل گازی بدون درز نیز شناخته می شود. تبدیل صاف مانیسمان بدون درز به صورت یک تکه و بدون درز تولید می شود و هیچ گونه جوشکاری در ساخت آن استفاده نمی شود و از آن به منظور اتصال لوله های غیر هم سایز به یکدیگر استفاده می شود.
تبدیل جوشی بدون درز  برای تغییر در سایز لوله کشی استفاده می شود. شما میتوانید انواع سایز های این محصول را  از وبسایت اتصال آنلاین تهیه کنید.

تبدیل چدنی فلنج دار

تماس بگیرید
اتصالات چدنی فلنج دار هممرکز بوده و برای تبدیل یک فلنج بزرگتر به فلنجی کوچکتر مورد استفاده قرار میگیرد

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 100*125

252,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 100*125

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 100*150

280,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 100*150

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 100*200

384,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 100*200

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 100*250

544,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 100*250

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 100*300

680,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 100*300

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 125*150

304,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 125*150

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 125*200

400,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 125*200

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 125*250

552,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 125*250

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 125*300

760,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 125*300

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 150*200

400,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 150*200

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 150*250

560,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 150*250

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 150*300

760,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 150*300

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 200*250

680,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 200*250

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 200*300

768,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 200*300

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 250*300

864,000 تومان
تبدیل چدنی فلنج دار مواد اولیه تبدیل چدنی فلنج دار چدن خاکستری و یا چدن داکتیل نشکن به روش ریخته

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 50*100

204,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 50*100

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 50*125

248,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 50*125

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 50*150

280,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 50*150

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 50*200

384,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 50*200

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 65*100

204,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 65*100

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 65*125

248,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 65*125

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 65*150

280,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 65*150

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 65*200

384,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 65*200

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 65*50

198,400 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 65*50

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 80*100

204,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 80*100

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 80*125

248,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 80*125

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 80*150

280,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 80*150

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 80*200

384,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 80*200

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 80*250

528,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 80*250

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 80*300

652,000 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 80*300

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 80*50

198,400 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 80*50

تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 80*65

198,400 تومان
تبدیل فلنجدار تراش شده سایز 80*65

تبدیل110*200-16 بار جوشی فشار قوی

139,280 تومان
تبدیل110*200-16 بار جوشی فشار قوی

تبدیل110*225-10بار جوشی فشار قوی

97,600 تومان
تبدیل110*225-10بار جوشی فشار قوی

تبدیل110*225-10بار جوشی فشار قوی

97,600 تومان
تبدیل110*225-10بار جوشی فشار قوی

تبدیل110*225-16بار جوشی فشار قوی

146,400 تومان
تبدیل110*225-16بار جوشی فشار قوی

تبدیل110*225-16بار جوشی فشار قوی

146,400 تومان
تبدیل110*225-16بار جوشی فشار قوی

تبدیل110*225-6 بار جوشی فشار قوی

68,000 تومان
تبدیل110*225-6 بار جوشی فشار قوی

تبدیل110*225-6بار جوشی فشار قوی

68,000 تومان
تبدیل110*225-6بار جوشی فشار قوی

تبدیل125*140-6بار جوشی فشار قوی

31,920 تومان
تبدیل125*140-6بار جوشی فشار قوی

تبدیل125*250-10 بار جوشی فشار قوی

143,120 تومان
تبدیل125*250-10 بار جوشی فشار قوی

تبدیل125*250-16 بار جوشی فشار قوی

214,640 تومان
تبدیل125*250-16 بار جوشی فشار قوی

تبدیل125*250-6بار جوشی فشار قوی

104,320 تومان
تبدیل125*250-6بار جوشی فشار قوی

تبدیل160*225-10بار جوشی فشار قوی

97,600 تومان
تبدیل160*225-10بار جوشی فشار قوی

تبدیل160*225-16بار جوشی فشار قوی

146,400 تومان
تبدیل160*225-16بار جوشی فشار قوی

تبدیل160*225-6بار جوشی فشار قوی

68,000 تومان
تبدیل160*225-6بار جوشی فشار قوی

تبدیل160*250-10 بار جوشی فشار قوی

143,120 تومان
تبدیل160*250-10 بار جوشی فشار قوی

تبدیل160*250-16 بار جوشی فشار قوی

214,640 تومان
تبدیل160*250-16 بار جوشی فشار قوی

تبدیل160*250-6 بار جوشی فشار قوی

104,320 تومان
تبدیل160*250-6 بار جوشی فشار قوی

تبدیل160*315-10 بار جوشی فشار قوی

240,560 تومان
تبدیل160*315-10 بار جوشی فشار قوی

تبدیل160*315-16 بار جوشی فشار قوی

360,880 تومان
تبدیل160*315-16 بار جوشی فشار قوی

تبدیل160*315-6 بار جوشی فشار قوی

173,360 تومان
تبدیل160*315-6 بار جوشی فشار قوی

تبدیل180*200-10بار جوشی فشار قوی

92,880 تومان
تبدیل180*200-10بار جوشی فشار قوی

تبدیل180*200-16بار جوشی فشار قوی

139,280 تومان
تبدیل180*200-16بار جوشی فشار قوی

تبدیل180*200-6بار جوشی فشار قوی

63,600 تومان
تبدیل180*200-6بار جوشی فشار قوی

تبدیل200*225-10 بار جوشی فشار قوی

97,600 تومان
تبدیل200*225-10 بار جوشی فشار قوی

تبدیل200*225-16 بار جوشی فشار قوی

146,400 تومان
تبدیل200*225-16 بار جوشی فشار قوی

تبدیل200*225-6بار جوشی فشار قوی

68,000 تومان
تبدیل200*225-6بار جوشی فشار قوی

تبدیل200*250-10 بار جوشی فشار قوی

143,120 تومان
تبدیل200*250-10 بار جوشی فشار قوی

تبدیل200*250-16 بار جوشی فشار قوی

214,640 تومان
تبدیل200*250-16 بار جوشی فشار قوی

تبدیل200*250-6 بار جوشی فشار قوی

104,320 تومان
تبدیل200*250-6 بار جوشی فشار قوی

تبدیل200*315-10 بار جوشی فشار قوی

240,560 تومان
تبدیل200*315-10 بار جوشی فشار قوی

تبدیل200*315-16 بار جوشی فشار قوی

360,880 تومان
تبدیل200*315-16 بار جوشی فشار قوی

تبدیل200*315-6 بار جوشی فشار قوی

173,360 تومان
تبدیل200*315-6 بار جوشی فشار قوی

تبدیل200*355-10 بار جوشی فشار قوی

335,600 تومان
تبدیل200*355-10 بار جوشی فشار قوی

تبدیل200*355-16 بار جوشی فشار قوی

503,400 تومان
تبدیل200*355-16 بار جوشی فشار قوی

تبدیل200*355-6 بار جوشی فشار قوی

220,720 تومان
تبدیل200*355-6 بار جوشی فشار قوی

تبدیل200*400-10 بار جوشی فشار قوی

395,920 تومان
تبدیل200*400-10 بار جوشی فشار قوی

تبدیل200*400-16 بار جوشی فشار قوی

593,840 تومان
تبدیل200*400-16 بار جوشی فشار قوی

تبدیل200*400-6 بار جوشی فشار قوی

272,720 تومان
تبدیل200*400-6 بار جوشی فشار قوی

تبدیل250*315-10 بار جوشی فشار قوی

240,560 تومان
تبدیل250*315-10 بار جوشی فشار قوی

تبدیل250*315-16 بار جوشی فشار قوی

360,880 تومان
تبدیل250*315-10 بار جوشی فشار قوی

تبدیل250*315-6 بار جوشی فشار قوی

173,360 تومان
تبدیل250*315-6 بار جوشی فشار قوی

تبدیل250*355-10 بار جوشی فشار قوی

335,600 تومان
تبدیل250*355-10 بار جوشی فشار قوی

تبدیل250*355-16بار جوشی فشار قوی

503,400 تومان
تبدیل250*355-16بار جوشی فشار قوی

تبدیل250*355-6 بار جوشی فشار قوی

220,720 تومان
تبدیل250*355-6 بار جوشی فشار قوی

تبدیل250*400-10 بار جوشی فشار قوی

395,920 تومان
تبدیل250*400-10 بار جوشی فشار قوی

تبدیل250*400-16 بار جوشی فشار قوی

593,840 تومان
تبدیل250*400-16 بار جوشی فشار قوی

تبدیل250*400-6 بار جوشی فشار قوی

272,720 تومان
تبدیل250*400-6 بار جوشی فشار قوی

تبدیل315*355-10بار جوشی فشار قوی

335,600 تومان
تبدیل315*355-10بار جوشی فشار قوی

تبدیل315*355-16 بار جوشی فشار قوی

503,400 تومان
تبدیل315*355-16 بار جوشی فشار قوی

تبدیل315*355-6بار جوشی فشار قوی

220,720 تومان
تبدیل315*355-6بار جوشی فشار قوی

تبدیل315*400-10 بار جوشی فشار قوی

395,920 تومان
تبدیل315*400-10 بار جوشی فشار قوی

تبدیل315*400-16 بار جوشی فشار قوی

593,840 تومان
تبدیل315*400-16 بار جوشی فشار قوی

تبدیل315*400-6 بار جوشی فشار قوی

272,720 تومان
تبدیل315*400-6 بار جوشی فشار قوی

تبدیل355*400-10 بار جوشی فشار قوی

395,920 تومان
تبدیل355*400-10 بار جوشی فشار قوی

تبدیل355*400-16 بار جوشی فشار قوی

593,840 تومان
تبدیل355*400-16 بار جوشی فشار قوی

تبدیل355*400-6 بار جوشی فشار قوی

272,720 تومان
تبدیل355*400-6 بار جوشی فشار قوی

تبدیل40*50-16بار جوشی فشار قوی

6,080 تومان
تبدیل40*50-16بار جوشی فشار قوی

تبدیل90*180-16بار جوشی فشار قوی

102,080 تومان
تبدیل90*180-16بار جوشی فشار قوی
-28%
چپقی گالوانیزه
1
1/2
1/2 1
1/2 2
1/4 1
+4
2
3
3/4
4

چپقی گالوانیزه

6,600 تومان227,500 تومان
چپقی گالوانیزه نوعی زانو گالوانیزه است که در سایزهای مختلف برای اتصال لوله ها به یکدیگر با قطر و طول مختلف کاربرد دارد . از چپقی گالوانیزه برای انحراف مسیر سیال به کار برده می شود. این محصول ، از سایز های 1/2 اینچ الی 4 اینچ موجود می باشد که میتوانید انواع آن را از وبسایت اتصال آنلاین تهیه کنید.  
چهارراه تخت گالوانیزه
1
1/2
1/2 1
1/2 2
1/4 1
+3
2
3
3/4

چهار راه تخت گالوانیزه

14,300 تومان260,000 تومان
چهارراه تخت گالوانیزه برای گرفتن دو انشعاب دیگر در مسیر لوله مورد استفاده قرار میگیرد که از نظر سایز بصورت مساوی و 90 درجه موجود میباشد . چهارراه تخت گالوانیزه یکی از انواع اتصالاتی که کار انشعاب‌گیری لوله را بر عهده دارد است. این قطعه در لوله‌کشی به شما امکان می‌دهد تا چهار لوله را در چهار جهت مختلف به یکدیگر وصل کنید. چهارراه تخت گالوانیزه از سایز های 1/2 تا 3 اینچ در وبسایت ما موجود و قابل تهیه میباشد.

چهار راه فلنجدار سایز 100*100

760,000 تومان
چهار راه فلنجدار سایز 100*100

چهار راه فلنجدار سایز 100*150

تماس بگیرید
چهار راه فلنجدار سایز 100*150

چهار راه فلنجدار سایز 125*125

976,000 تومان
چهار راه فلنجدار سایز 125*125

چهار راه فلنجدار سایز 150*150

1,264,000 تومان
چهار راه فلنجدار سایز 150*150

چهار راه فلنجدار سایز 150*200

تماس بگیرید
چهار راه فلنجدار سایز 150*200

چهار راه فلنجدار سایز 200*200

1,816,000 تومان
چهار راه فلنجدار سایز 200*200

چهار راه فلنجدار سایز 250*250

2,560,000 تومان
چهار راه فلنجدار سایز 250*250

چهار راه فلنجدار سایز 300*300

3,880,000 تومان
چهار راه فلنجدار سایز 300*300

چهار راه فلنجدار سایز 80*80

648,000 تومان
چهار راه فلنجدار سایز 80*80

درپوش انتهائي 125 اینچ پلی‌اتیلن

308,640 تومان
درپوش انتهائي 125 اینچ پلی‌اتیلن

درپوش انتهائي 20 اینچ پلی‌اتیلن

6,160 تومان
درپوش انتهائي 20 اینچ پلی‌اتیلن
-26%
110
125
20
25
40
+4
50
63
75
90

درپوش انتهائي 32 اینچ پلی‌اتیلن

6,160 تومان287,040 تومان
درپوش انتهائي 32 اینچ پلی‌اتیلن

درپوش انتهائي 75 اینچ پلی‌اتیلن

89,760 تومان
درپوش انتهائي 75 اینچ پلی‌اتیلن

درپوش کور سایز 100

136,000 تومان

درپوش کور سایز 125

169,600 تومان

درپوش کور سایز 150

232,000 تومان

درپوش کور سایز 200

320,000 تومان

درپوش کور سایز 250

496,000 تومان

درپوش کور سایز 300

552,000 تومان

درپوش کور سایز 50

108,000 تومان

درپوش کور سایز 65

108,000 تومان

درپوش کور سایز 80

116,800 تومان
درپوش گالوانیزه
1
1/2
1/2 1
1/2 2
1/4 1
+4
2
3
3/4
4

درپوش گالوانیزه

1,980 تومان70,000 تومان
درپوش گالوانیزه قطعه ای از اتصالات گالوانیزه می باشد که یک سر آن رزوه بوده و سر دیگر آن کور و آچار خور می باشد و جهت کور کردن یا بستن انشعابات خط لوله کشی گالوانیزه مورد استفاده قرار می گیرد. درپوش گالوانیزه از سایزهای “1/2 الی “4 اینچ تولید می شود و به دو روش گالوانیزه سرد و یا گالوانیزه گرم آبکاری می شود. شما میتوانید انواع سایز های این محصول را از وبسایت اتصال آنلاین تهیه کنید. همچنین میتوانید برای مشاهده سایر محصولات گالوانیزه اینجا کلیک کنید.